Aircooling fjerkræavl

Aircooling leverer højtrykskøling til Landbrugssektoren og har stor succes hos bla. Fjerkæavlere.

Højtrykskøling til Fjerkræ giver bla. et insektfrit arbejdsmiljø for både mennesker og ikke mindst dyr.

Dyrevelfærd kommer mere og mere i fokus og her kan Højtrykskøling virkelig gøre en forskel!

Højtrykskøling fra Aircooling temperaturstyrer i stalden og viser sin effekt specielt på de varmeste dage. Højtrykskøling er fluerbekæmpende og holder også andre insekter ude af stalden, er støvdæmpende og øger foderoptagelsen hos dyrene.

Højtrykskølig er stressreducerende giver dyrene en mere stabil og ensartet døgnrytme. Højtrykskøling giver din besætning alle betingelser for at yde mere.

Højtrykskøling bidrager med mange fordele for netop din virksomhed:

 • Køler luften ned mellem 3- 10 grader
 • Lugt- og luftrensning
 • Øget indtjening
 • Ingen fluer, myg og andre insekter
 • Øget foderoptagelse og derved øget tilvækst
 • Ro i stalden
 • Ammoniakreduktion
 • Mærkbar Støvreduktion
 • Iblødsætning, med et minimum vandforbrug
 • Formindsket dødelighed blandt dyrene
 • Kan køre uafhængigt af eksisterende staldventilation
 • Øget aktivitet hos dyrene
 • Optimal dyrvelfærd

Ønsker du et uforpligtende besøg eller tilbud, tryk her!