Aircooling kvægbrug

Aircooling  leverer højtrykskøling til kvæg og har stor succes ude hos kvægbesætninger uanset staldforhold.

Med højtrykskøling til kvæg får du det optimale indeklima / arbejdsmiljø for både mennesker og ikke mindst dyr.

Dyrevelfærd kommer mere og mere i fokus og her kan Højtrykskøling virkelig gøre en forskel!

Højtrykskøling til kvægstalde er effektiv og miljørigtig fluebekæmpelse og giver 100% fluefrimalkning.

Højtrykskøling fra Aircooling giver temperaturstyring i stalden og mærkes specielt på de varmeste dage og holder derved fluer og andre insekter ude af stalden.

Højtrykskøling til kvæg er særdeles effektiv inde i malkerobotter hvor afspark ofte er et stort problem. Her gør Aircoolings højtrykskøling af kvæg en stor forskel, med 100% fluefrimalkning står køerne stille og afstresset under malkningen og får tømt yveret helt og undgår derfor risiko for yverbetændelse.

Celletallene bliver holdt stabile ved brug af højtrykskøling til kvæg , da kørerne får en mere stabil og ensartet døgnrytme, og giver din besætning alle betingelser for at yde mere og derved øge din indtjening.

Højtrykskøling bidrager med mange fordele for netop din virksomhed:

  • Øget mælkeydelse
  • Øget indtjening
  • Fluebekæmpelse, myg og andre insekter
  • Øget foderoptagelse og ædelyst
  • 80% mindre afspark
  • Ro i stalden
  • Ammoniakreduktion
  • Støvreduktion
  • Optimal dyrevelfærd

Ønsker du et uforpligtende besøg eller tilbud, tryk her!